♦ Cemaatle Namaz Nasıl Kılınır?
İmama uyan bir kimse, imam tekbir aldıktan sonra, o da tekbir alarak namaza durur. Sübhaneke’yi sessizce okuyup susar. Fâtiha ve başka âyet okumaz, imam rükûa gittiğinde, o da “Allahü Ekber” diyerek rükûa gider, rükû teşbihlerini söyler. İmam “Semiallahü limen hamîdeh” diyerek rükûdan doğrulduğun- da, o, “Rabbenâ leke’l-hamd” der. Secdeye gittiklerinde yine secde tekbir ve teşbihlerini okur. Üç veya dört rek’atlı namazların ilk oturuşunda sadece Tahiyyat’ı okur. Son oturuşta ise, Tahiyyat ile beraber salâvat ve duaları da okur. Ve imamla birlikte selâm verir.