♦ Namaz tesbihatı nasıl yapılır?
Namazdan sonra imam ve cemaatin üç kere:
Estağfiru’llahe’l-azîme’l-kerîme’llezî lâ ilâhe illâ hüve’l- hayyü’l-kayyûm ve etûbü îleyh... () demeleri sünnettir.
Gerek yalnız başına, gerekse cemaatle birlikte iken istiğfardan sonra:

Sübhanallahi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illâllahü valla-hü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyy’l- azîm...() denir.
Sonra herkes Eûzü-besmele çekip âyete’l-kürsîyi okur.
Bundan sonra 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillâh, 33 defa da Allahü Ekber denir.
Tesbihleri el ile saymak sünnettir. Peygamberimiz parmaklarıyla tesbih ederlerdi. Fakat tesbih kullanmak da câizdir. Sahabelerden taş sayarak tesbih edenler olmuştur. Tabiî ki el ile teşbihleri saymak, teşbih ile saymaktan daha faziletlidir.
Tesbihleri tamamladıktan sonra:

Lâ ilâhe illâllahü vahdehu lâ şerike leh. Lehü’f-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadir... Sübhane Rab- biye’l-Aliyyi’l A’le’l-Vehhab...
denilerek eller göğüs hizasına kaldırılır. Avuç içi yüze doğru eğilimli olacak şekilde açılarak dua yapılır.