♦ Namazı Kazaya Bırakmanın Hükmü Nedir?
Bir namazı özürsüz yere geciktirip kazaya bırakmak kaçınılması gereken bir günahtır. Bu günahtan kurtulmak için ise, tövbe ve istiğfar gerekir. Bu sebeble bilinçli dindarlar, eften püften bahanelerle veya sırf tembellik sebebiyle namazlarını geciktirmekten, vaktinde kılmayıp kazaya bırakmaktan sakınırlar. Sonradan kaza bile edilse, bunun namazı vaktinde kılmama günahını ortadan kaldırmayacağını bilirler.
Saati kurmak gibi, gerekli önlemleri aldığı halde uykudan uyanamamak veya namaz kılmayı unutmak ise, kişiye hiçbir sorumluluk yüklemez.
Mazeretsiz kalınmayan kazaya kalmış namazların evde kılınması daha iyidir. Çünkü günahları gizleyip teşhir etmemek ve böylece yaygınlaşmasını önlemek gerekir, (ibni Abidin, II, 77)