Nazar Değmesine Okunan Dualar:“Maşâ’Allâh, Bârekallâh, Lâ havle ve lâ kuvvete illa billâh.”
Sevgili Peygamberimiz (S.A.V.), "Sizden biriniz hoşu na giden bir şey gördüğünde yukarıdaki duayı okusun. Bu duayı okursa ona (hoşuna giden o şeye) göz zarar vermez"
buyurmuşlardır.

İşte her müslüman, kendisine ve müslüman karde şine âit güzel ve hoşuna giden iyi şeyler gördüğünd "Mâşâ’Allâh, Bârekallâh-lâ havle velâ kuvvete illâ billâh” demeli.

Ma’nâsı: “Allâhü Teâla mübarek etsin. Allâhü Teâla diledi de böyle iyi ve güzel oldu. Güç ve kuvvet yalnız ve yalnız Allah’ındır. Allâhü Teâlâ’dandır” demektir.

Her hâl ve hareketimizde Allâhü Teâlâ’ya böyle zikirlersek hem başımıza gelecek belâ ve müsîbetlerden korunmuş oluruz, hem de sevab alırız zikrettiğimiz için.