Nazar İçin Formül:Nazar değen bir hayvanın nazarın tesirinden kurtulması için bir yumurta üzerine (41) kere:
Ve in yekadiillezîne keferû le yüzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiuz zikra ve yekûlûne innehû le mecnûn Ve mâ hüve illâ zikrun lil âlemin
Ayet-i kerimesini okuyup hem hayvana hem de yumurtaya üfledikten sonra yumurtayı hayvanın alnında kırmalıdır. Hayvan şayet birinci yumurtada ızdırap ve sancılarından kurtulursa bu ameliyye tekrarlanmaz, sancı devam ediyorsa ikinci bir yumurta daha okunup hayvanın alnında çatlatılır.