İnsanların Nazarından Korunmak İçin bu maddelere dikkat edelim lahutii ailesi arkadaşlarım..
1) Allah'ın emretmiş olduğu şeyleri yerine getirip, nehyettiklerinden kaçınmak.
"Sen Allah'ın emir ve yasaklarını gözet, Allah'da seni gözetsin."
3) Hased eden kişiye sabredip, affetmek ondan kötü bir şekilde bahsetmeyip, şikayet etmeyip, öldürmemek.
4) Sürekli Allah'a tevekkül etmek.
Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter.
5) Haset eden ve nazar değdiren kişilerle kalbini ve fikrini doldurmamalı. Çünkü bu en kuvvetli ve faydalı ilaçtır.
6) Sürekli Allah'a yönelip, ihlaslı olmak ve Allah rızasını gözetmek.
7) Günahlardan dolayı tevbe ve istiğfarda bulunmak, çünkü tevbe edilmeyen günah, insana düşman olarak ge ri döner.
Başınıza ne musibet geldiyse, kendi ellerinizin kazancı iledir. Hâlbuki birçoğundan da sizi affediyor.
8) Sadaka vermek ve iyilikte bulunmak da göz değmesine ve hasede karşı bir kalkandır.
9) Haset eden kişiye karşı, her ne kadar kötülük yaparsa yapsın, nasihat ve şefkatte bulunmak.
10) Sürekli Kelime-i Tevhid çekmek. Çünkü Kelime-i Tevhid mü'minin sığındığı en sağlam kaledir. Kim ki o kaleye girerse en güvenli yere girmiş olur.