Musallat Ve Nazar İçin etkili bir dua daha lahutii ailesi..Yetmiş iki derde deva olan Hz. İbrahim Duası budur. Cin musallatı ve nazar için temiz bir kağıt üzerine safran ve misk mürekkebi ile yazılıp taşıtılır ve her hastalık için hastanın yüzüne ve suya okunup içirilir şifadır.

Bismillahirrahmanirrahim
Euzu bi kelimatillahittammeti min şerri aynün ve lammetin ve min şerriş şeytani ham- metin ve in yekadüllezine keferu leyuz likuneke bi ebsarihim lemma semiüz zikre ve yekuluııe in- nehu le mecnun ve ma hüve illa zikrün lil alemin bismillahillezi la yedurru mea ismihi şey'- ün filardı ve la fis sema ve hiives semiül alim.