Nazar Değmemesi İçin korunma yollarıdır lahutii..1) Nazar değdirdiğine inanılan kişiye karşı zikir, dua ve benzeri şeylerle korunmak.
2) Mal, evlat vb. şeylerden etkilenip nazar değdireceğine inanan kişi bu eşyalara bereket ve selamet için dua etmeli ve şöyle söylemeli:
Çünkü Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
"Her kim kardeşinde hoşuna giden bir şey görürse, o şey için bereket ve hayır duada bulunsun."
3) Güzel görünüm arz eden şeyleri mümkün oldukça göz önünde bulundurmamak.
Nazar değdikten sonra yapılması gerekenler:
1) Sağ el ağrının olduğu yere konup, İhlas, Felak, Nas, Fatiha, Ayete-I Kürsi, Bakara Suresinin sonunu okumak. Bu sure ve ayetler bir kâğıda yazılıp, o kâğıdın suyu ile gusül alınıp, içilebilir.
2) Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Sabit bin Kays üzerinde de denemiş olduğu şekilde; bir suya bu ayetler okunup, hastaya içirilir. Geri kalan ise hastanın üzerine dökülür. Ya da yağa okunup hastanın üzerine sürülür. Eğer su zemzem ya da sema suyu olursa daha etkili olur.