Nazardan Korunmanın Yolları ve duaları şöyledir lahutii ailesi..1. Kalem suresi 51 vede 52 âyetler (ve in yekâdüllezî...)
2. “Fâtiha Sûresi” ue “Âyetel-Kürsî”
Sevgili Peygamberimiz (S.A.V.), Fâtiha ve Âyetel- Kürsî hakkında şöyle buyurmuştur:
“Fâtiha sûresini ve Âyetel-Kürsî’yi bir kimse her hangi bir evde okusa, o gün o eudekilere insan ve cin nazarı değmez” Deylemî rivâyet etmiştir.
Bu Hadîs-i şerîf bizlere öğretiyor ki, her müslüman evinde daima Âyetel-Kürsî ve Fâtiha Sûresini okumalı dır. Bunları okursa hem cin şeytanlarının şerrinden korumuş hem de kötü ruhlu, kötü ve hâin gözlü insan şeytanlarının şerlerinden korunmuş olur.
3. İhlâs, Felâk ve Nâs Sûrelerini okur:
Sevgili Peygamberimiz (A. S) Felâk ve Nâs Sûreleri geldikten sonra her tehlikeye karşı bu iki sûreyi okurlardı. İhlâs sûresini de bu iki sûreye ilâve ederlerdi.
Her akşam yatarken İhlâs, Felâk ve Nâs Sûrelerini ı'kuyup mübârek avuçlarına üfler ve ellerinin yetişebil- diği yere kadar mübârek vücudlarım mesheder sığaz- lıırdı. Bir fırtına, bir kasırga, bir tehlikeli durum olsa bu '.üreleri okurdu. Bu sûrelerin en kuvvetli Allâh’a sığınma vasıtası olduğunu beyan ederlerdi.
Bu sûreler nâzil olmadan torunları Hz. Haşan ve Hz. Hüseyin (R.A.)’yı nazar değmemesi için aşağıdaki nazar duâsıyla Allâh’a sığınırdı.