Bir kimseye nazar değdiğinde aşağıdaki sûre-i şerîfeler okunup üzerine üflendiğinde Allah'ın izniyle kurtulur,etkili ve kolay okunan nazar duası şekli şöyledir değerli kullanıcılarımız.
Kadr Sûresi.........3 def'a
Tekâsür............3 def a
İhlâs.............3 def'a
Muavvizeteyn......3 def'a
Fâtiha............3 def'a
Salavât-ı Şerife...3 def'a

kullanıcılarımıza şifa olmasını dilerim.