Nazar değen, insan ve cinlerin şerrinden emin olmak isteyen bir kimse aşağıdaki duayı temiz bir kâğıt üzerine safran, gülsuyu ve misk ile yazıp, muşamba ile sardıktan sonra üzerinde taşıyacak olursa, biiznillâhi Teâlâ şifâ bulur ve her türlü kötülüklerden emin olur.
Nazar Değmemesi İçin Yazılan Dua şudur:

Eûzûbillâhimineşşeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahıym.
Ve in yekâdüllezîne keferû leyüzlikûneke biebsârihim lemmâ semiuzzikra ve yekûlûne innehû le mecnûn, ve mâ hüve illâ zikrun lil âlemîn.