♦ Peygamberlerin görevleri nelerdir?
> Allah’ı insanlara tanıtmak,
> Allah’tan aldıkları inanç hükümlerini ve ibadet şekillerini insanlara öğretmek,
> İnsanlara erdemli olmayı ve güzel huyları aşılamak,
> Bireyler ve toplum arasındaki ilişkileri en medenî ve adaletli ölçüler içinde düzenlemek, aradaki sosyal bağları kuvvetlendirmektir.
Kısacası, maddî ve mânevî her sahada insanlara tam bir rehber olmaktır.