♦ Peygamberlerin sayısı ne kadardır?
İlk Peygamber Hz. Âdem’den son Peygamber Hz. Muhammed’e gelinceye kadar tarih boyunca birçok peygamber gelip geçmiştir. Kuvvetli bir araştırmaya göre bu peygamberlerin sayısı 124 bin, diğer bir araştırmaya göre de 224 bin kadardır. Bunlardan sadece 25 tanesinin ismi Kur’an’da geçmektedir.