♦ Kur’an’da bahsi geçen Peygamberler kimlerdir?
Âdem, İdris, Nûh, Hûd, Sâlih, Lût, İbrâhim, İsmail, İshâk, Yakub, Yûsuf, Şuayb, Musâ, Hârun, Dâvud, Süleymân, Eyyûb, Zülkifl, Yûnus, İlyas, Elyesa, Zekeriyya, Yahya, İsa ve Hz. Muhammed. (Hepsinin üzerine Allah’ın selamı olsun...)
Bunlardan ayrı Kur’an’da ismi geçen Üzeyir, Lokman ve Zülkarneyn adlı zatların peygamber olup olmadıkları tartışmalıdır.