♦ Vahiy Nedir?
Vahiy, Allah tarafından geldiğine dair kesin bir bilgi ile beraber, vasıtalı veya vasıtasız olarak peygamberin ruhunda (kalbinde) bulduğu bir bilgidir. Vahiy, Allah'ın, Peygamberi ile bir tür Konuşmasıdır.
Peygamberler, Allah’tan, dinî hüküm ve bilgileri vahiy yoluyla alırlar. Vahiy, bazan melek aracılığıyla Peygambere ulaştırılır, bazan aracısız kalbe ilham edilir.