♦ Orucun, Kur’ân-ı Kerîm’in İndirilmesine
Bakan Faydası:
Oruç ayı olan Ramazan ayı, Kur’ân-ı Hakîmin Resûl-i Ekrem Efendimize indirilmeye başlandığı mübarek bir aydır. İlâhî vahyin hidâyet nurlarını saçmaya başladığı böyle ulvi ve yüce bir aya, insanların ne çok hürmet etmeleri gerektiği ve bu İlâhî hâtırayı kalb ve gönüllerinde devamlı olarak yaşatmalarının ne derece zaruret olduğu apaçık ortadadır.
İşte, oruç ibâdetinin bu ayda farz kılınmasının bir hikmeti de budur.
Oruç ibâdeti, Kur’ân’ın ruhu ve dâvetiyle, hedef ve gayesiyle ve indirilmesindeki İlâhî hikmetle son derece uyumludur. Kur’an bütünüyle hidâyet ve nurdur, insanları takvâ ve merhamete, adâlet ve eşitliğe, iyi muamele ve görgüye, doğruluğa, ihlâsa, nefsin hile ve kandırmacalarından temizlenmeye teşvik eder. Oruç ve onun hikmeti de böyledir. Çünkü oruç da insanları doğruluğa, ihlâsa, iyiliğe, nefis terbiyesine, merhamete yöneltir. Nefsi sabra, güçlük ve meşakkatlere katlanmaya, karşılaşılacak her türlü zorlukları yenmek ve engelleri aşmak için gereken dikkat ve dayanıklılığa sevk eder.
Kısacası, oruç, Kur’an ayı olan Ramazan ayına en lâyık bir ibâdettir ve Kur’ân-ı Kerîm’in inişinin yıldönümünü kutlamak ve tekrar yaşamak mahiyetinde büyük bir mânevî festivaldir.