(12) Oruçlunun iftar vakti duası kabul olunacağından, o saatte dua etmesi de sünnettir.
Abdullah ıbni Amr (Radıyallahü Anhüma)dan rivayet edildiğine göre; Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)in “İftar sırasında oruçluya, reddolunmayan bir dua vardır" buyurduğunu işittim. Ve:
Allahümme innî es'elüke bi-rahmetike-lletî vesi'at külle şey ’in en tağfıra lehü.
“Allah’ım! Her şeyi kaplayan rahmetinle beni bağışlamanı isterim” buyurmuştur.

Resulullah (,Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:
“Uç kimsenin duası reddolunmaz:
1. Adil hükümdarın duası.
2. İftar sırasında oruçlunun duası.
3. Mazlumun duası.
Allahü Teala,bu duaları semaya yükseltir, gökyüzünün kapılarını açar ve:
“İzzet ve Celalime yenıin olsun ki, bir süre sonra da olsa, sana yardım edeceğim ” diye yemin eder. ”