♦ Hac Nedir?
Hac kelimesi, sözlükte kasd ve yönelmek mânasına gelmektedir. Dinî terim mânası ise, belli bir yeri, belli bir zaman aralığında, belli hareketlerle ziyaret etmektir.
Belli bir yer, Kâbe-i Muazama ve Arafat’tır.
Belli zaman; Şevval, Zilka’de ve Zilhicce ayının ilk 10 günüdür.
Belli hareketler ise; Kâ’be’yi tavaf, Arafatta vakfe, sa’y gibi hacla ilgili hareketlerdir.