♦ İhram Nedir?
ihram haccın ve umrenin sıhhat şartıdır, ihrama girmeden hac ve umre yapılamaz.
ihram, hac ve umre yapmak niyetiyle, serbest olduğu zaman kendisine helâl olan bâzı şeyleri haram kılmak demektir.
ihramın şartı, hacca veya umreye niyet edip telbiye getirmektir, ikisi birlikte yapılmalıdır.