Rivayet edildi ki: “Her kim -bir kere de olsa- bu salâvatı Cuma gecesi okumayı vird edinse, onun iç dünyası inkişaf eder; ölüm anında ve kabre gömülme anında Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)in ruhunun timsali inkişaf eder ve kendisini kabre indirenin Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) olduğunu görür."
Bu salâvata her gece on, Cuma geceleri yüz kere okumanın fazileti ise saymakla bitmez.

[Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedinin-Nebiyyil- Ümmiyyil-Habîbil-Âlil-Kadril-Azîmil-Câhi ve alâ Âlihi ve sahbihi ve sellim.]

“Allah’ım! Kadri yüce olan, makamı ulu olan, sevgili, Ümmi, Nebi Efendimiz Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)e salât ve selam eyle. O’nun Âl’ine ve Ashabına da salât ve selam eyle.”