Rivayet edildi ki: “Her kim bu salâtı her gün otuzüç kere yapan kişinin kabriyle, Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)in kabri arasındaki mesafeyi kaldırıp, kabirlerini birleştirir.”
Başka bir rivayette ise şöyledir: “Her kim bu salâtı otuz kere okuyanın Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)i, görme şerefine ulaşır.”

[Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin salâten tekünü leke rıdâen ve lihakkıhi edâen.]

“Allah’ım! Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)e ve Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)in Âl’ine öyle bir salât et ki, o senin için rıza ve onun hakkını eda olsun. ”