Salavatı Künhiyye okunuşu vede okumanın faydası (fazileti) burada arkadaşlar;
Gümühanevî Hazretleri Buyuruyor ki;

Fazileti:Bu salavata devam edenler,Fahr-i Alem Hazreti Muhammed Mustafa (S.A.V) Efendimizi Rüyada görmek şerefine nail olurlar.

Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahîm.Allâhümme salli ale'z-zâtil künhi.Kıbleti vücûhi tecelliyâtil künhi aynil künhi fil künhi.El câmiı li hakâıkı kemâli künhil künhi.Elkâimi bil künhi fil künhi.Salâten lâ ğâyete li künhihâ dûnel künhi ve alâ âlihî ve selleme kemâ yenbeğıy minel künhi lil künhi

Allâhümme es’elüke bi nûril envârillezî hüve aynüke lâ ğayruke en türiyenî veche nebiyyike seyyidinâ muhammedin sallellâhü teâlâ aleyhi ve sellem.Kemâ hüve ındeke âmîn