Salavat Okumanın 10 Hikmeti budur;
izah;Bir kimse Habîbullâh'a 1000 Defa Salâvat verirse, Hâkk teâlâ o kimseye
10 kerâmet verir.

1) Hâk teâlâ hazretlerinin salâvatına mazhâr olur.
2) Habîbullâh Â'leyhi's-salâtu ve's-sellem'in şefâatine nail olur.
3) Meleklerin yaptığı işi yapmakla onlara uymuş olur.
4) Münâfıklara aykırı hareket ettiği için onlara muhalefet etmiş olur.
5) Günâhları afv olunur.
6) Duâları kabûl olur.
7) Zâhiri ve bâtını temizlenir. Yâni hem bedeni hem de kalbi ve rûhu tertemiz olur.
8) Cehennemden âzâd olur.
9) Cennet'e dâhil olur.
10) Cennette Hâk teâlâ'nın didârını görür yani cemâl-i ilâhiyi müşâhade eder ki, cennette
bundan yüksek derece ve bundan tatlı birşey yoktur.