Sevabı Yazılamayan Salavat budur
izah:Denizler mürekkep, ağaçlar kalem ve bütün melekler kâtip olsalar ve kıyamete kadar yazsalar denizler biter, kalemler tükenir, o salâvatın sevabını tamamen yazamazlar.

Cebrail Aleyhi's-selâm gelerek bana dedi ki;
-"Bu köylü sana öyle bir salâvat okuyor ki, öyle salâvatı kimse sana okumamıştır."
Eshâb-ı Kirâm sordular;
-Ya Resûlüllâh, o salâvat nasıldır?

-Allâhümme salli alâ muhammedin ve alâ âli muhammed fil evvelîn ve'l-âhirîn
ve fil meleil âlâ ilâ yevmîddin.