Ruhen Gelişmek İçin Okunan Salavatı sizlerle paylaşıyorım kenzül ailesi;
izah:Bu , benzeri olmayan çok yüce bir salavat'ı şerifedir.Küfrün,vahşetin aleyhine seyf'i celadet ve belağatla kıyam,hakikatı himayeve ilan ile beşerin hayatını tanzim eden Efendimizi bu salavatı şerife ile anmak ruhen genişlememizi sağlar

okunuşu:Allâhüme salli alâ muhammedin ve âla âli muhammedin fil evveliyne vel âhıriyne ve fil meleil â'lâ ilâ yevmid diyn"

Manası-anlamı:Allah'ım Muhammed'e ve onun Âline, en evvelki zamanlardan en sonrakilere ve hatta kıyamet gününe kadar ruhlar aleminde ve heryerde salat eyle