Okunuşu: "Allâhümme sallı alâ Muhammedin abdike ve resûlike ve alel mü’minîne vel’mü'minâti vel'müslimîne vel’müslimâti.”

Ma’nâsı: “Ey Allahım! Habibin ve Resulün Hz. Muhammed’e Salat et, Mümin olan erkek ve kadınlara, müslüman olan erkek ve kadınlara da merhamet eyle.”

îzâh: Sevgili Peygamberimiz (Aleyhisselâm)

“Bir kimsenin üzerine zekât vermek için vacib olacak malı yoksa yukarıdaki salevâtı okusun."

Bu salevât onun için zekât vermiş gibi sevab olur.

Yani, bir kimse ki, fakirdir, Zekât verecek derecede zengin değildir. Zekât da üzerine farz değildir. Zekât veren, sevab alıyor, malı temizlenip bereketleniyor.
Bir fakir de zekât verip sevab alamıyorum diye Üzülmesin. Bu salevâtı okursa Allâh ona zekât vermiş gibi sevab yazar. Vücûdunu günahlardan temizler, ömrünü bereketli kılar demektir.

Şu halde fakir olan, zekât ve sadaka veremiyecek durumda olan müslüman, bol bol bu geçen salevatı okumaya devam etmelidir