Tilavet Secdesinin yapılışı ve nasıl yapılır açıklaması budur;Niyet ettim Allah nzası için tilavet secdesi yapmaya diye niyet edilerek el*ler kaldınlmaksızın “Allahü Ekber” denilerek secdeye varılır. Üç kere “Süb- hane rabbiyel a’la” veya bir kere “Sübhane Rabbena in kâne vadü Rabbina lenef’ul┠denilir. Ondan sonra Allahü Ekber denilerek kalkılır. Kalkarken: “Gufraneke Rabbena ve ileyke’l-masîr” denilir.
Namazda kıyam halinde tilavet secdesi okuyan kimse eğer bundan sonra üç ayetten az okuyacaksa yapılacak ruku veya secde ile bu tilavet secdesi de yerine getirilmiş olur.
Fakat ruku ile olabilmesi niyete bağlıdır denilmiştir. Şayet üç veya üç ayetten çok okuyacaksa bu secde ayetinden dolayı hemen sadece onun için bir ruku ya da secde edilmesi gerekir. Secde yapılması daha faziletlidir. Na*mazın ruku ve secdesi ile bu secde yapılmış olmaz.