♦ Secdesiz namaz olur mu?
Geçerli bir özür bulunmadıkça secdesiz namaz olmaz. Özür halinde de ima ile secde yapılır. Secde namazın en önemli rüknüdür. Allahu Teâlâ’ya gösterilen tevazu ve saygının en mükemmel işaretidir.