♦ Secdenin önemi nedir?
Secde, namazın en önemli farzıdır. Secde, Allaha gösterilen saygının en üst noktasıdır. Namazda kıyam ve rükû mertebelerinden geçerek gittikçe artan saygı ve hürmet, secde ile son noktaya varır.
Secde, her türlü yabancı duygulardan uzak, mutlak bir teslimiyet ve saf bir kulluğun ifadesidir.
İslâm’ın ibadet yerlerine secde edilecek yer demek olan mescid isminin verilmesi de secdenin önemini göstermektedir.
Secde, kulun kulluğunu tam mânâsıyla içinde duyduğu ve bu duyguyu Rabbine sunduğu bir andır. Bu sebeble Peygamberimiz, “Kulun Allah’a en yakın olduğu an, secdedeki halidir,” buyurmuştur.
Secde, mü’minin Allah’a sığınmasının en güzel şekildir. Benlikten kurtulup varlıklar âleminden sıyrılıp Ebedî ve Baki olan Yaratanına ulaşmanın sırrıdır.