♦ Tilâvet Secdesinin Kazası Olur mu?
Secde âyeti okunur okunmaz, hemen tilâvet secdesi yapılması gerekmez. Bu secde daha sonra da yapılabilir. Yine edâ olur, kaza olmaz. Fakat özürsüz olarak terki tenzihen mekruhtur. Secde âyeti okununca, o anda secde edemeyenlerin:

“Semi’na ve eta’na gufraneke Rabbenâ ve ileyke’l-ma-sir”

demeleri güzel olur.