♦ Sehiv Secdesini Gerektiren En Önemli Kusurlar-Haller Nelerdir?
1. Fâtiha’dan sonra sûre okumadan rükûa gitmek.
2. Vitir namazında Kunut tekbirini ve kunut duasını unutmak.
3. Birinci oturuşta Tahiyyat’ı okuduktan sonra hemen kalkmamak, salâvat ve duaları okuyarak gecikmek.
4. Dört rek’atlı namazlarda ilk-oturuşu terketmek.
5. Dört rek’atlı namazlarda son rek’atta oturmayıp beşinci rek’ata kalkmak. Hatırlanınca derhal oturulur, sonunda sehiv secdesi yapılır.
6. imama ilk rek’attan sonra yetişen kimse, imamın selâm vermesinden sonra kendi kıldığı rek’atlar içinde hata yaparsa sehiv secdesi yapar.
7. imamın, gizli okuyacağı yerlerde açık, açık okuyacağı yerlerde de gizli okuması.
8. Fâtiha’dan sonra sûre okumayı geciktirmek.
9. Namazın rükünlerini doğru yapmayı terketmek.