Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (SAV)
İbnu Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor:
Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:
"Bu duayı okuduğunuzda Cehennem size durur. Günahlarınız sevaba dönüşür. En sadık meleklerim sizin kalbinizde olur. Faniyken de ahiretteykende huzur sizin olur. Dilekleriniz kabul olur.'' Buyurmuşlardır...Dua:
Vallâhu zul fadlil azîm. İnnellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti yehdîhim rabbuhum bi îmânihim. Allâhumme rabbenâ zidni ve ulkiye bin muhammed elûguz ilmen ve âtinâ fîd dunyâ haseneten ve fîl âhirati haseneten. Allâhumme rabbenâ etmim ulkiye bin muhammed elûguz ve lenâ nûrenâ ve vagfir lenâ, Rabbibni lenâ indeke beyten fîl cenneti ve edhilnâ fî rahmetike ve âtinâ min ledunke rahmeten ve heyyi. inneke alâ kulli şey'in kadîr. Elhamdu lillâhillezî faddalenâ alâ kesîrin min ibâdihil mu’minîn. Amin.


Meali:
Ve Allah, “büyük fazıl” sahibidir. iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları imanları sebebiyle, hidayete erdirir. Ey Allahım rabbim bizim ilmimizi artır ve bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla ve bize mağfiret et (günahlarımızı sevaba çevir). Rabbim! Bize katında, cennette bir ev yap ve bizi rahmetinin içine al (dahil et). Bize Senin katından bir rahmet ver. Muhakkak ki Sen, herşeye kadirsin. Mü’min kullarının çoğundan bizi üstün kılan Allah’a hamdolsun.