PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Surelerin Mealleri


DoğruDoğru
Doğru

 1. İbrahim Suresi
 2. Hicr Suresi
 3. Nahl Suresi
 4. İsra Suresi
 5. Kehf Suresi
 6. Meryem Suresi
 7. Taha Suresi
 8. Enbiyâ Suresi
 9. Hac Suresi
 10. Müminun Suresi
 11. Furkan Suresi
 12. Şuara Suresi
 13. Neml Suresi
 14. Kasas Suresi
 15. Ankebut Suresi
 16. Rum Suresi
 17. Lokman Suresi
 18. Secde Suresi
 19. Ahzab Suresi
 20. Sebe Suresi
 21. Fatır Suresi
 22. Yasin Suresi
 23. Saffat Suresi
 24. Sad Suresi
 25. Zümer Suresi
 26. Mümin Suresi
 27. Fussilet Suresi
 28. Şura Suresi
 29. Casiye Suresi
 30. Ahkaf Suresi
 31. Muhammed Suresi
 32. Fetih Suresi
 33. Hucurat Suresi
 34. Kaf Suresi
 35. Zariyat Suresi
 36. Tur Suresi
 37. Necm Suresi
 38. Kamer Suresi
 39. Mücadele Suresi
 40. Haşr Suresi
 41. Mümtehine Suresi
 42. Saf Suresi
 43. Cuma Suresi
 44. Münafikun Suresi
 45. Teğabun Suresi
 46. Talak Suresi
 47. Tahrim Suresi
 48. Mülk Suresi
 49. Kalem Suresi
 50. Hakka Suresi
 51. Mearic Suresi
 52. Nuh Suresi
 53. Cin Suresi
 54. Müzzemmil Suresi
 55. Müddessir Suresi
 56. Kıyamet Suresi
 57. İnsan Suresi
 58. Mürselat Suresi
 59. Nebe Suresi
 60. Naziat Suresi
 61. Abese Suresi
 62. Tekvir Sûresi
 63. İnfitar Suresi
 64. Mutaffifin Suresi
 65. İnşikak Suresi
 66. Buruc
 67. Tarik Suresi
 68. A'la Suresi
 69. Gasiye Suresi
 70. Fecr Suresi
 71. Beled Suresi
 72. Şems Suresi
 73. Leyl Suresi
 74. Duha Suresi
 75. İnşirah Suresi
 76. Tin Suresi
 77. Alak Suresi
 78. Kadir Suresi
 79. Beyyine Suresi
 80. Zilzal Suresi
 81. Adiyat Suresi
 82. Karia Suresi
 83. Tekasür Suresi
 84. Asr Suresi
 85. Hümeze Suresi
 86. Fil Suresi
 87. Kureyş Suresi
 88. Maun Suresi
 89. Kevser Suresi