Yunus Suresi Faziletleri şöyledir lahutii;iman esasları üzerinde çok fazla durmaktadır. Özellikle, Kur’an’ın Allah Teâla’nın kitabı olduğunu belgeler. Bunu yaparken; 1. Kâfirlerin Kur’ân hakkmdaki şüphelerini iptal eder. 2. Kur’an’la onlara meydan okuyup, güçleri yeterse benzer bir eser ortaya koymalarını ister. 3. Özendirme ve korkutma (tergib ve terhib) metoduyla Kur’an’ı tasdik etmeye çağırır. Allah Teâla’nm tarihteki âdetine işaret ve mü’minleri teselli için Nuh, Mûsâ ve Yûnus (as) kıssalarına yer verilir ve onların sabır ve sebatla, Allah’ın hükmünü beklemeleri emredilir.
Hadis-i şeriflerde buyurulur ki: “Hud Sûresi beni ihtiyârlattı.”
Bu mübarek sûreyi üzerinde taşıyan kimsenin düşmanı hezimete uğrar.