Furkan Suresi Faziletleri;Resûlullah (sav) buyurdular ki:
“Kim Furkân Sûresini okursa kıyamet günü imanlı olarak Allaha kavuşur.” (Beyzavî)
Bir gün Hizam oğlu Hakim Oğlu Hişam, Furkan Sûresini okumaktadır. Ömer dinler, bakar ki, Hişam bu sureyi Muhammed'in kendisine öğretip okuttuğundan başka türlü okuyor. Ömer öfkelenmiştir:
"Bu sûreyi sana böyle kim öğretip okuttu?" "Peygamber!"
"Yalan söylüyorsun. Çünkü, Peygamber bu sureyi bana senin okuduğundan başka türlü okuttu."
Ömer bu tartışmayı yaparken, Hişam'm yakasına sarılmıştır. Sonra, adamı alıp Peygamber'e götürür: "Bu adam, Furkan Sûresini senin bana okuttuğundan başka türlü okuyor."
"Yakasını bırak da adamın okuduklarını ben de dinleyeyim."
Ömer yakasını bırakınca, Resulullah (sav) adama döner:
"Hişam, haydi oku, bir de ben dinleyeyim." Hişam, Furkan suresini, kendisine öğretildiği gibi okur. Sonra, Peygamberimiz (sav)
"Bu sure bana böyle indi." der.
Peygamberimiz (sav), aynı sureyi bir de Ömer'e okutur. Ömer'inki için de aynı şeyi söyler. Yani, ikisi- ninkini de doğru bulmuştur. Sonra da şöyle der:
"Kuran yedi harf (yedi türlü) indirildi. Bunlardan hangisi kolayınıza gelirse, Kur'an'ı ona göre okuyun. (Buhari)