Şuara Suresi Faziletleri;İbn Abbas (ra) anlatıyor: "(Ey Muhammedi) En yakın akrabalannı uyar." (Şuara 214) meâlindeki âyet indiği zaman, Resûlullah (sav) Safâ tepesi üzerine çıktı ve şöyle bağırmaya başladı:
"Ey Benî Fihr!, Ey Benî Adiyy!" Bunlar Kureyş kabilesine mensup boylardı. Toplandılar.
Onlara şöyle hitab etti:
"Ben size, "Şu vadide atlılar var, sizlere saldırmak istiyor"desem, beni tasdik eder misiniz?"
Hep beraber şu cevabı verdiler:
"Evet, tasdik ederiz, şimdiye kadar hiç yalanma rastlamadık, hep doğru söyledin."
"Öyleyse dinleyin!" dedi. "Önünüzde bekleyen şiddetli bir azabı size haber veriyorum."
Ebu Leheb atılıp:
"-Ey Muhammedi Ey kuruyasıca! Bizi bunun için mi çağırdın?" dedi.
Bunun üzerine: "Ebbu Leheb'in iki eli kurusun. Kendisi de kurudu..." diye başlayan Leheb suresi nazil oldu." (Buhârî)
* * *
Şuara Sûresi, zarardan korunmak için okunur. Yedi kere okuyan kimseye, Hak Teala bütün mahlukatı ile muhabbet ettirir.