Duhan Suresi Faziletleri;Hadîs-i şeriflerde buyurulur ki:
“Bir kimse, Duhân Sûresini akşamleyin okursa, sabaha kadar yetmiş melek o kimse için Cenâb-ı Haklan mağfiret talebinde bulunur. Cenâb-ı Hak da, o meleklerin taleplerini kabûl buyurur.”
“Bir kimse, Yâsîn ve Duhân sûrelerini herhangi bir Cuma gecesinde baştan sona kadar okur ve bu okuduğu sûrelerin kudsiyyetine gereği gibi inanır ve güvenirse, Cenâb-ı Hak, o kimsenin geçmişteki günahlarını bağışlar.”
“Kim geceleyin Duhân sûresini okuyup namaz kılar, sonra yatarsa, yetmiş bin melek onun için istigfâr getirir.”