Gaşiye Suresi Faziletleri;Resulûllah (sav) şöyle buyurdu:
“Her kim bu sûreyi okursa Allah onun hesabını hafif eyler.”

Fecr Suresi Faziletleri;Belâların defedilmesi için okunur. Peygamberimiz (sav) şöyle buyurdu:
"Kim her gün Fecr suresini okursa, o, kıyamet günü kendisi için bir nur olur "