Asr Suresi Faziletleri;Hadîs-i şeriflerde buyuruldu ki:
“Kim Asr sûresini okursa, Allah Teâlâ onun gü*nahlarını affeder. Hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden olur.”
Ebû Huzeyfe buyurdu ki:
"Resûlullah’m Ashâbından iki kimse birbirleriyle karşılaştıklarında, biri diğerine Asr sûresini okumadan ayrılmazlardı. Sonra biri diğerine selâm vererek ayrı*lırlardı."
Ayrıca Asr Sûresi şifa için okunur.