TAHRİM SURESİ:SihirVeBüyüyeAğrıVeSancıyaBorçVeYoksullukta nKurtulmayaEşlerinİyiGeçinmeleriGözSancıTahrîm sûresi Medin’de nazil olmuştur. 12 ayet, 247 kelime ve 1060 harftir.
Resulüllah (sav): “Kim bu sûreyi okursa Allah o kimseye samimî bir tevbe nasip eder.”  • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim Tahrim Suresini okursa, Allah’u Teala kendisine tövbe-i nasuh (nasuh tövbesi) ihsan eder."(1)

Rivayet Edildi ki:

  • 21 defa okuyanın düşmanı dost olur.
  • TAHRİM süresini, karı-kocanın iyi geçinmeleri için okurlarsa , maksatların nail olurlar.
  • -Eşlerin karşılıklı daime iyi geçinmeleri için okunur.
  • Her gün sabah namazının farzı ile sünneti arasında sağ eli ile alnını tutarak ;

Tahrim Suresinin 8. ayetini 15 defa okuyup;
8.Ayet;latin harfle yazılışı; "Ya eyyuhelleziyne amenu tubu ilellahi tevbeten nesuhan asa rabbukum en yukeffire 'ankum seyyiatikum ve yudhılekum cennatin tecriy min tahtihel'enharu yevme la yuhzillahunnebiyye velleziyne amenu me'ahu nuruhum yes'a beyne eydiyhim ve bieymanihim yekulune rabbena etmin lena nurena vağfir lena inneke 'ala kulli şey'in kadiyrun".
8.ayet türkçe meali; "Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi, içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır, gider. "Ey Rabbimiz! nûrumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla; çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter" derler.
Her Tahrim Suresinin 8. ayetini okudukça:
[Ya nûru yâ Basîru. Yâ nûru yâ Basirû] diyen ve sonra
15 defada [Yâ Rabbi kavvi basarî. Allahümme eşfi enteş-şâfî. Allahümme 'âfi entel-mü'âfi] söyleyen kimsenin Allah’ü Teala’nın izniyle gözleri ağrımaz.
ve gözlerindehastalık varsa, Allah’u Teala’nın izniyle şifa bulur.

  • Kocasından zulüm gören bir Müslüman kadın, Tahrim suresinin 11. âyetini okumaya devam ederse;

Tahrim suresinin 11. âyeti;"Ve da reballahu meselen lilleziyne amenumreete fir'avne iz kalet rabbibni liy 'ındeke beyten fiylcenneti ve necciniy min fir'avne ve 'amelihi ve necciniy minelkavmizzalimiyne".
Allah’u Teala Hazreti Asiye’yi firavundan kurtardığı gibi onuda kurtarır.
Dipnot ve Kaynaklar

  1. Ebûl-Leys Semerkandî, Tefsirul-Kur’ân, 6/239-246; Ebu Suud Efendi, Ebû Suud Tefsiri (İrşâdü Aklis-Selim), 8/270
*hasta üzerine okunsa elemi diner
*uyuyamayan kimsenin üstüne okunsa rahatca uyur
*Hasta üzerine okunsa şifa bulur
*Borclu okursa borcundan kurtulur...

kaynak esrari kasimi