Hud süresini bir kağıd üzerine tamamını yazdırıp üstünde taşırsa,onu her gören sevgi muhabbet duyar. izzet ve ikrama nail olur.Hiç kimse ona kötü niyet beslemez.Düşmanları ona zarar verecek gücü bulamaz.