Hazreti Ömer, devlet reisliği zamanında sütçülerin süte su katmasını yasaklamış ve bu emrini her tarafa duyurmuştu. Şehrin asayişini kontrol etmek için bir gece Medine'de dolaşırken yoruldu ve biraz dinlenmek üzere bir evin duvarına yaslandı. Evin içinde anne ile kızı arasında geçen şu konuşmayı duydu:
Anne:
- Haydi kızım, kalk da sütlere biraz su katı ver.
Kız:
- Devlet başkanımızın sütlere su katılmasını yasakladığını bilmiyor musun?
Anne:
- Evet biliyorum.
Kız:
- Öyle ise devletin yasakladığı işi nasıl yapabilirim ?
Anne:
- Kalk da su koy şu sütlere, Ömer seni nereden görecek?
Kız:
- Ömer görmez ama Rabbim görür. Vallahi ben devlet başkanı nın göreceği yerde yapmadığım bir işi, görmediği yerde de yapmam.
Hazreti Ömer, bu konuşmaları dinledikten sonra evine döndü ¡yi bir din terbiyesi görmüş bu yüksek ahlâklı ve fakir kızı oğlu Âsim ile evlendirdi.
işte Allah inancının insanın davranışlarındaki olumlu etkisi.