Bize çok sevdiğimiz birinden mektup geise ne yaparız? Hele bu mektup okulda tam derse girerken elimize ulaşsa hemen acele ile zarfı açar, derste bile olsak merakla okumaya çalışırız. Yani sabredemeyiz, merak ederiz ve hemen okuruz.
Oysa biz inananlara bu mektuptan daha kıymetli, bu mektubu gönderenden daha çok sevdiğimiz, bizleri yaratan, yaşatan yüce Rabbimiz’den de bir mektup gelmiştir. Maalesef Rab- bimizin gönderdiği bu mektuba sıradan bir arkadaşımızın mektubuna gösterdiğimiz ilgi ve merakı göstermiyor, onu okumuyoruz. Rabbimiz bize yaklaşık altıyıız sayfalık bir mektup yani Kur’an göndermiştir. Burada dünya hayatında uymamız gereken çok önemli bilgiler, ahiret hayatı ile ilgili mesajlar yer almaktadır. Ama biz insanlar maalesef merak edip onu tozlu raflardan indirip okumuyoruz. Oysaki onu açıp okumalı, düşünmeliyiz. Ömrümüzde en az bir kez dahi olsa Kur’an’ı Türkçe mealinden okumalıyız. Bir Hristiyan çocuğu belki onlarca defa İncili okur, ama bir Müslüman altmış yetmiş yıllık hayatı boyunca bir kere Kur’an’ı okumadan bu dünyadan ayrılır. Bu çok acı bir durumdur.