iyi hal sahibi zatlardan birisi, bir gece rü’yasında evliyalardan Ebû Süleyman Daranî Hazretlerini nurdan kanatlarla uçuyor halde görüyor.
— Hayırdır inşaallah, bu ne haldir? diye sorar. Ebû Süleyman Darânî:
-— Şimdi cezaevinden kurtuldum, serbest oldum, buyurur.
Rü’yayı gören zat, sabah kalktığında Ebu Süleyman’ı ziyarete gider. Gece vefat ettiğini öğrenince, rü’yâsının mânâsını anlar...