Müslümanların, abdest ve gusül gibi farz olan temizliğin dışında haftada en az bir kere de maddî temizlik için yıkanmaları müstehabdır. Hadîs-i şerîf’te şöyle buyurulur:
“Her Müslüman üzerine, yedi günde bir yıkanması, Allah’ın hakkıdır.”
Bu temizliğin Cuma günü yapılması, böylece Cuma namazında cemaat içine kir ve pis kokulardan arınmış olarak tertemiz bir halde çıkılması tavsiye edilmiştir.
Cuma günü yapılacak bu beden temizliği hakkında Resûlül- lah Efendimizden pek çok hadîs-i şerif rivâyet edilmiştir.
insan bedeninde temizliğine dikkat edilecek bâzı organlar ve hassas bölgeler vardır. Bu organlar tek tek ayrı konularda açıklanacaktır.