Yapılacak bir dileğin kabul edilmesi için önce aşağıdaki dua okunur,noktalı yerde dilek söylenir,Türkçe dilek duası şudur;
"Rabbim Allah'tır.
Tevekkülüm Allah'adır.
O'ndan başka ilah yoktur.
O'na tevekkül ettim, Oha dayandım.
O, büyük Arş'm Rabbidir.
Yüce ve azamet sahibi Allah'tan başka ilah yoktur.
O, ne dilediyse olmuş; dilemediği şey de olmamıştır.
Biliyorum ki Allah'ın her şeye gücü yeter.
Ve Allah ilmiyle her şeyi kuşatmıştır.
Peygambere salat ve selam getirmemizi bize O emretti.
Biz de o emre uyduk: Allah'ım! Peygamberimiz Hz. Muham- med'e, Onun temiz ailesine ve onun eshabma salat ve selam kıl.
Ve bu salat ve selam hakkı için ..........................(dileğimi) kabul et."