insanlara hoş görünmek isteyenlere güzellik için duası olarak aşağıda mealleri verilen Kâfirun, Nasr, Ihlâs, Felak ve Nas sûrelerini sık sık okuması tavsiye edilmiştir:
Kâfirun Sûresi: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla.
De ki, ey gerçeği görmezlikten gelen inkarcılar!
Ben sizin taptığınıza tapmam, sizin yaptığınız ibadeti yapmam.
Siz de benim taptığıma tapmaz ve yaptığım ibadeti yapmazsınız.
Ben asla sizin taptıklarınıza tapıcı değilim.
Siz de benim taptığıma tapıcılar değilsiniz.
Sizin dininiz size benim dinim de banadır.
Nasr Sûresi: Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla.
Allah'ın yardımı ve fethi geldiği ve insanların dalga dalga Allah'ın dinine girdikleri zaman Rabbini överek teşbih et. O'ndan bağışlanma dile. Çünkü O tövbeyi kabul edendir.
Felak Sûresi: Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla.
De ki: Felak'm Rabbine sığınırım;
Yarattığı şeylerin şerrinden.
Karanlığı çöktüğünde gecenin şerrinden,
Düğümlere üfürüp tüküren büyücülerin şerrinden.
Ve hased ettiği zaman hased- cinin şerinden.
Nas Sûresi: Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla.
De ki: Sığınırm ben insanların Rabbine,
İnsanların padişahına,
İnsanların ilahına,
O sinsi vesvesecinin şerrinden,
İnsanlann göğsüne kötü düşünceler fısıldayan cin ve insan vesvesecilerin şerrinden (Allah'a sığınırım).