Her kim abdest alıp bir köşeye çekilir ve 14631 kere "Yâ Meliku" ism-i celîlini tekrarlar ve ardından her dileğin kabülü için şu dua okunur;"BismillÂhirrah- manirrahîm. Allah'ım! Sen Melik'sin, Kuddûs'sun. Ruhları diriltensin. Gözetensin. Sebeplerin sebebisin. Din gününün sahibisin. Uzakları yakmlaştıran- sın. Çaresiz dürümdakilerin çağrısına icabet edensin. Senden başka ilah yoktur. Birsin, teksin. Krallar Senin karşında baş eğer. Bütün krallar Senin kulun ve kölendir. Melik ve Kuddûs isimlerin hakkı için. Senden, beni nasiyemden tutmanı istiyorum. Ceberut âleminin sırlarını bana açmanı diliyorum. Beni Rabbani sırlarla ve Melekut âleminin ayetleriyle donat. Ye Meliku Ya Kuddûs. Ey Mülkün sahibi. Ey Celâl ve İkram sahibi. Ey bu ism-i celîlin sahibi Celîl Efendim! Bana cevap ver. Ruhaniyetinden ruhuma imdat eyle! Onu ihtiyaçlarımı gidermede yardımcım kıl. Ey Alemlerin Rabbi!" derse Cenab- ı Hak onun bütün isteklerini halleder, inşaallah!