anlamını bildiğim duaları daha rahat okuyorum diyen lahutii ailesi için Türkçe okunan kalp duasını yazıyorum.
Ey Rabbim! Gönlümü öyle genişlet, öyle genişlet ki hakikatleri tereddüt etmeden kabulleneyim.
Ey Rabbim! Adını andır ki gönlüm yücelsin. Razı olduğuna rıza
göstereyim ki gönlüm açılsın. Kendinden başkasıyla meşgul etme ki
gönlüm alçalmasın. Kendini unutturma ki gönlüm durağanlaşmasın.
Ey Rabbim! Gönüller senin kaplarındır. Gönlümü berrak, yumuşak ve
sağlamlaştır. Yumuşat ki kardeşlerime karşı yumuşak olayım.
Sağlamlaştır ki hiçbir kınayanın kınamasından korkmayayım ve hakikati
dile getirmekten çekinmeyeyim. Berraklaştır ki başta insanlar olmak
üzere hiçbir varlığa kötülük yapmayayım.
Ey Rabbim! Lütuf gözünle bakacağın şekilde, gönlümü ve davranışlarımı güzelleştir.
Ey Rabbim! Gönlümü şüphelerden arındır ki bencilce heveslerden uzak kalayım. İnanç ve davranışlarımda gösterişten uzak durayım.
Ey Rabbim! Kendim için sevdiğim şeyleri, kardeşlerim (dostlarım) içinde sevdir ki gönlüm esenliğe kavuşsun.
Ey Rabbim! Gönül gözlerimi aç ki duru görü (basiret) sahibi olayım. Baş gözümle göremediklerimi onlarla göreyim.
Ey Rabbim! Sevdiklerine selametli kalp ve oturaklı bir ahlak verirsin.
Beni de sev ki selametli bir kalbim ve oturaklı bir ahlakım olsun.
Ey Rabbim! Gönül kulaklarımı aç ki hidayetine kavuşayım.
Ey Rabbim! Beni sevenler var biliyorum, çünkü ben de onları seviyorum.
Beni sevmeyenler var biliyorum, çünkü ben de onları sevmiyorum.
Gönlümden sevgisizliği gidermek için, insanların ayıplarını öğrenmeye
meraklı olmayayım.
Ey Rabbim! Gönlümü temizlememe yardım et ki insanları kötülüklere susatan kin hastalığından kurtulayım.
Ey Rabbim! Gönlümü nurunla genişlet ki gurur evi dünyadan uzaklaşıp,
ebediyet yurduna yöneleyim. Ölüm gelmeden hazırlanmış olayım.
Ey Rabbim! Kalplerin mühürlenmesine neden olan tamahkârlıktan uzak kalayım ki hidayet ve ıslah kabiliyetimi yitirmeyeyim.
Ey Rabbim! Nefsimin şehvet ve arzularını sevmekten sakınayım ki gönlüm sana karşı perdelenmesin.
Ey Rabbim! Geçim darlığı vererek ve ibadette gevşeterek cezalandırma ki kalbim taşlaşmasın.
Ey Rabbim! Gönlümü katılaştırma ki gözümde yaşlar kurumasın. Sevmediğin davranışlardan beni uzak tut ki kalbim katılaşmasın.
Ey Rabbim! Boş ve nefsimin hoşuna giden şeyleri dinlemek ve
seyretmekten, zevk için bir karınca dahi olsa öldürmekten ve mal-makam
sahiplerine yalakalıktan uzak tut ki gönlüm katılaşmasın.
Ey Rabbim! Dinimi bozacak olan mal ve servet bolluğundan, ve cimrinin yüzüne bakmaktan uzak tut ki gönlüm katılaşmasın.
Ey Rabbim! Cedelleşme, husumet ve düşmanlık beslemekten kaçındır ki
kalbimi hastalıklı hale getirerek, münafıklığa düşmekten korunabileyim.
Ey Rabbim! Gönlümü sevginle doldur basiretimi aç ki emirlerine uyayım yasaklarından kaçınayım.
Ey Rabbim! Dünyevi bir şeye âşık olmamı engelle ki gözüm kararmasın, gönlüm de hastalanıp ölmesin.
Ey Rabbim! Hata yaptığımda tevbe ederek tekrar etmekten sakındır ki kalbim ölmesin.
Eşim başta olmak üzere hiçbir kadınla münakaşa ettirme ki kalbim ölmesin.
Ahmak kimseyle tartıştırma ki kalbim ölmesin.
Ey Rabbim!Yaşıyormuş gibi duran aslında ölüden farkı olmayan azgın,
şımarık zenginlerle oturup kalkmaktan sana sığınırım. Beni onlarla
hemhal etme ki gönlüm ölmesin.
Ey Rabbim! Erdemli insanlarla oturup kaldır. Düşünmekten vazgeçirme ki gönlüm yeşerip dirilsin.
Ey Rabbim! Yetim başı okşat, fakire soframda yer açtır ki gönlüm yumuşadıkça yumuşasın.
Ey Rabbim! Ölümü unutturma ve Kuran okumaktan uzaklaştırma ki gönlümün pasını giderip cilalayayım.
Ey Rabbim! Kalpleri dört çeşit yapmışsın. Birincisinde; İman var Kur’an
yok. İkincisinde; Kur’an var İman yok. Üçüncüsünde; Kur’an yok, İman da
yok. Dördüncüsünde; Hem Kur’an var, hem de İman. Benim kalbimi de misk
torbasına benzeyen, içinde Kur’an ve İman olan kalplerden et ki, ağzı
açılsa da kapansa da kokusu güzel ve daim olsun.
Ey Rabbim! Geceleri ibadet etmeye, gündüzleri oruçlu olmaya bedenimi
alıştır ki gönlüm güçlensin. Ve yerinden zerre kadar oynamasın.
Ey Rabbim! Zekâmı ve aklımı artır ki sevincim yüzüme, hüznüm kalbime yansısın. Göğsüm genişlesin, nefsim zelil olsun.
Ey Rabbim! Gönlümü dünya sevgisinden mahrum et ki tükenmeyen üzüntü, ulaşılmaz arzu ve elde edilmeyen ümit taşımayayım.
Ey Rabbim! Öfkelenmekten sana sığınırım. Gönlümü gazap ve öfkeden uzak tut ki aklıma da sahip olabileyim.
Ey Rabbim! Düşünmeden konuşmaktan sana sığınırım. Dilimi gönlüme tabi kıl ki ahmaklıktan uzak kalayım.
Ey Rabbim! Gözümü, kalplere şehvet tohumu eken bakışlardan uzak tut ki fitne ve fesattan korunayım.
Ey Rabbim! İlmimi artır ki gönlümü uyanık tutabileyim. Aklımı tamamla ki kalbim hasetten arınsın ve rahatlasın.
Ey Rabbim! Kalbimde hüznümü artır ki gönlüm nurlansın.
Ey Rabbim! Gönlümü hikmet kapları haline gelen kaplardan et ki adını anmaktan gaflete düşmeyeyim.
Ey Rabbim! Gönlüm bazen istekli oluyor bazen küskün. İstekli olduğunda
basiretim açılıyor idrakim artıyor. Küskün olduğunda aciz ve tembelim.
Gönlümün küskünlüğünü azalt ki istekli hali artsın

Türkçe kalp duası okunuşu işte budur lahutii ailesi arkadaşlar.