Başına zor bir iş gelen insan ezan saatlerini kollar. Ezanı müezzinle birlikte tekrar eder ve sonra şöyle dua eder:türkçe musibet için duanın okunuşu;

Ey icabet edilen bu hak davetin Rabbi Allah'ım! Bu hak davet ve takva üzerinde bizi yaşat. Yine onun üzerinde öldür ve dirilt. Bizi diriler olarak da, ölüler olarak da bu davete uyanların hayırlılarından eyle."

Sonra da "Allah'ım bu davetin hakkı için benden filan filan sıkıntıyı gider." der.Veya
ikindi ile akşam namazı arasındaki zamanlarda 33 kere (veya 33'ün tek katları olmak üzere istediği kadar) aşağıdaki duayı tekrar eder:

"Allah'ım! Senden başka ilah yoktur. (Başıma gelenlerden ve beni saran şu sıkıntılardan) Seni tenzih ederim. Gerçek şu ki, ben nefsime uydum ve zalimlerden oldum. Rabbim! Artık gerçekten zarara uğradım. Bana merhamet et; çünkü Sen merhamet edicilerin en hayırlısısın!"